Δ.Σ. Ε.Ο.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατσιγιάννης Βασίλειος (τηλ.2634023072 - 6976583616)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Παΐσιος Βασίλης (τηλ.6932521058)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Φούντας Νικόλαος (τηλ.2634026951-6976079569)
ΤΑΜΙΑΣ: Τσιριμώκος Ιωάννης (τηλ.2634029211-6974866205)
ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ : Νούλας Νικόλαος (τηλ.6944624138)
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ : Ιωάννου Μαρία (τηλ.6947603164)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ :Ταραβήρα Κατερίνα (τηλ.6931505673)

Ε.Ο.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΤΟ 2017 ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 )


      ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
           ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                            Ναύπακτος  Σεπτέμβριος  2018  
                               
   Τα Μέλη & Φίλους  
                                                      ΠΡΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018– ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 )
                                                                          
 •  23 Σεπτεμβρίου 2018:  ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ
 • 30 Σεπτεμβρίου 2018: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ (Ντόμη υψ.1660μ -  Ξάνθη     υψ.1810μ)
 • 13-14 Οκτωβρίου 2018: ΚΡΙΑΚΟΥΡΑΣ –ΤΣΙΓΓΟΡΙ (υψ. 2150μ.- υψ.1976μ.)
 •  4 Νοεμβρίου 2018: ΧΕΛΙΔΟΝΑ ( υψ.1975μ.)
 •  25 Νοεμβρίου 2018:  ΓΚΙΩΝΑ (Χιονιάς υψ. 1988μ.)
 • 15-16 Δεκεμβρίου 2018:  ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ (Κόρακας υψ. 2495μ.)
 •  13 Ιανουαρίου 2019:   Κοπή Πίτας (Αγία Κυριακή-Μακρυνόρος υψ. 1561μ.)

*Για κάθε εκδήλωση θα κυκλοφορεί κάθε φορά αναλυτικό πρόγραμμα που θα κυκλοφορεί στα ΜΜΕ της περιοχής μας. Οι εκδρομές – αναβάσεις θα πραγματοποιούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν έγκαιρα συμμετοχή και  είναι κατάλληλες οι καιρικές συνθήκες.
                                                                           ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

 •  Η συμμετοχή στις εκδρομές-αναβάσεις του Συλλόγου είναι ανοιχτή σε όλους ανεξάρτητα αν είναι ή όχι μέλη του. 
 • Σε περίπτωση που δεν είσαι μέλος, μπορείς να συμμετέχεις για μία φορά σε δραστηριότητα του συλλόγου και να γίνεις μέλος στη συνέχεια.
Εγγραφή στο σύλλογο γίνεται με τη συμπλήρωση της αίτησης μέλους  και της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής σε δραστηριότητες του συλλόγου και πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή των 10 ευρώ.     

 •  Οι συμμετέχοντες στις εκδρομές-αναβάσεις του Συλλόγου αποδέχονται ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα,  τηρούν τις  οδηγίες του αρχηγού, γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν και ο καθένας αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στη δραστηριότητα, αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του.
 •  Παραιτείται από κάθε αξίωση δική του/ης  ή των οικείων του/ης  σε περίπτωση βλάβης της υγείας του/ης, τυχόν τραυματισμό ή απώλεια της ζωής του/ης  κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας  ή και μετά το τέλος αυτής.
 • Ο αρχηγός της εκάστοτε εκδρομής-ανάβασης δικαιούται να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει άτομο ή άτομα, που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, κακή φυσική κατάσταση, ανυπακοή κλπ.)
 • Κατά τη διάρκεια της ανάβασης όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του αρχηγού, να είναι συνεργάσιμοι, η συμπεριφορά τους συντροφική και πολιτισμένη και να συμβάλουν στην ενότητα της ομάδας. Σε περίπτωση διαφωνιών ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ανάβαση και άπαντες οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την απόφασή του.
 • Εάν ο αρχηγός κρίνει πως κάποιοι παράγοντες, π.χ. οι καιρικές συνθήκες, δεν συντελούν στην ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της ανάβασης, μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την ανάβαση ή το υπόλοιπο της ανάβασης. Η απόφασή του γίνεται άμεσα δεκτή από όλους και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
 • Το πρόγραμμα των εκδρομών-αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
 • Πληροφορίες για τις εκδρομές-αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός.
 • Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ναυπάκτου, σημαίνει ταυτόχρονα πως γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές.

        Και να μην ξεχνάμε! Στα βουνά ανεβαίνουμε για την άσκηση και την ευχαρίστησή μας. Ποτέ δεν ξεπερνάμε τις δυνάμεις μας. Καλό είναι να είμαστε σε ομάδες τουλάχιστον των τριών ατόμων για λόγους ασφαλείας.